Курс англійської бізнес курс

Програма розрахована для людей, які бажають підтягнути англійську для роботи

Детальніше про програму

Містить корисну лексику для ділового спілкування, а також аудіо завдання
Кожен розділ складається з блоків: Vocabulary, Listening, Reading, Language focus (Grammar), Skills, Useful Language and Case study
Наприкінці кожних трьох розділів є тест на перевірку знань
Рекомендований рівень для початку навчання за цією програмою: А1-В2

Програма курсу

Програма A1
Програма A2
Програма B1
Програма B2
1
Introductions
Детальніше
Лексика на тему «Країни та національності», навчимося розповідати про людину. Лексика на тему «Професії». To be. Case study: пробуємо себе у ролі Hr-manager. Уявляємо себе у ролі директора компанії та ставимо потенційному співробітнику низку питань.
2
Work and leisure
Детальніше
Лексика на тему «Робота. Дні тижня. Прийменники часу. Хобі». Present Simple. Adverbs of frequency. Case study: Hudson design inc. Пишемо емейл про те, що нам подобається чи не подобається в роботі, що хочемо змінити. Розіграємо інтерв'ю зі співробітниками, запитуючи їх про їхнє ставлення до роботи.
3
Problems
Детальніше
Adjectives too and enough. Present Simple. Негативні речення та питання. Some/any. Лексика на теми «Робочі проблеми, вирішення питань по телефону». Case study: high-style business rentals. Представляємо себе у ролі менеджера підприємства та пишемо емейл начальству. Розігруємо телефонну розмову між гостем та менеджером компанії. Додатковий блок «Working across cultures».
4
Travel
Детальніше
Лексика на тему «Подорожі. Аеропорт». Can/can't. There is/there are. Case study: the Gustav conference centre. Розігруємо телефонну розмову між менеджером та організатором конференції. Пишемо листа організатору конференції.
5
Food and entertaining
Детальніше
Лексика на теми: «Країни, національності та продукти харчування». Корисні вирази для замовлень у ресторані. Some/any. Countable та uncountable nouns. Case study: which restaurant? Choosing a right place for guests. Розіграти діалог. Написати емейл клієнтам, запрошуючи їх до ресторану.
6
Buying and selling
Детальніше
Корисні фрази для покупок та продажів. Past Simple. У випадку вивчення: NP innovations. Пишемо емейл виробнику продукту. Обговорення товару. Додатковий блок «Working across cultures».
7
People
Детальніше
Лексика на тему «Опис характеру людини». Past Simple and questions. Question forms. Case study: tell us about it. Вирішуємо проблеми. Пишемо відповідь людині.
8
Advertising
Детальніше
Корисна лексика на рекламну тему. Comparatives і superlatives. Case study: Excelsior: chocolate products. Презентуємо свою рекламу.
9
Companies
Детальніше
Корисна лексика для опису компаній. Present Simple and Present Continuous. Case study: presenting your company. How to make a good impression. Презентуємо свою компанію. Пишемо короткий профіль своєї компанії. Додатковий блок «Working across cultures».
10
Communication
Детальніше
Лексика на тему «Онлайн спілкування». Will. Case study: Blakelock Engineering. Уявляємо себе керуючим директором компанії. Пишемо емейл усім співробітникам, запрошуючи на зустріч. Уявляємо себе директорами компанії. Обговорюємо, як скоротити штат.
11
Cultures
Детальніше
Лексика на тему «Company cultures». Should/shouldn't. Could/would. Case study: wind of change. Обговорюємо нову культуру компанії. Action minutes of the company.
12
Jobs
Детальніше
Лексика на тему «Професії». Дієслова, пов'язані зі світом роботи. Present Perfect and Past Simple. Case study: Nelson and Harper Inc. Дискусії: обговорюємо потенційних працівників. Обговорюємо інтерв'ю. Пишемо лист до успішного кандидата. Додатковий блок «Working across cultures».
13
Доповнення
Детальніше
Writing file, activity file, grammar reference.
1
Careers
Детальніше
Корисні розмовні фрази на тему «Кар’єра». Корисні фрази з make, do, earn, etc. Modal verbs. Корисні фрази для спілкування по телефону. Case study. Youjuice. Обговорюємо трьох кандидатів. Пишемо емейл про найкращого кандидата.
2
Companies
Детальніше
Корисна лексика на теми «Види компаній, все що стосується організації та роботи компаній». Present Simple and Present Continuous. Case study: Dino Conti Ice-cream. Уявляємо себе директорами підприємства. Обговорюємо план вкладення грошей у підприємство. Пишемо емейл, де презентуємо наш план вкладень.
3
Selling
Детальніше
Корисна лексика на тему «Торгівля». Must, need to, have to, should. Case study. A partnership agreement. Вчимося вести переговори. Пишемо листа, де підсумовуємо наші переговори. Додатковий блок «Working across cultures».
4
Great ideas
Детальніше
Корисні фрази на тему «Ідеї». Verb and noun combinations. Past Simple and Past Continuous. Case study: the new attraction. Обговорення найкращого проекту. Пишемо коротку доповідь про проект, який має виграти.
5
Stress
Детальніше
Корисні фрази та слова на тему «Стресові ситуації». Past Simple and Present Perfect. Case study: Davies-Miller advertising. Обговорюємо способи зменшення стресу у компанії. Пишемо листа від імені HR-manager, де ми описуємо наші практичні пропозиції щодо зменшення рівня стресу в компанії.
6
Entertaining
Детальніше
Корисна лексика на тему «Вільний час. Продукти харчування». Multiword verbs. Case study: organising a conference. Обговорюємо переваги та недоліки різних готелів для проведення конференції. Пишемо емейл, запрошуємо іноземних менеджерів із продажу на конференцію. Додатковий блок «Working across cultures».
7
New business
Детальніше
Корисні економічні терміни. Time clauses. Dealing with numbers. Case study: Taka Shimizu cycles. Обговорюємо нову локацію для нової велосипедної фабрики. Пишемо листа, розповідаючи про вибір країни для нової велосипедної фабрики.
8
Marketing
Детальніше
Корисна лексика на тему «Маркетинг». Questions. Вправи для тренування навичок для телефонних дзвінків. Case study: Wincote international. Організовуємо мітинг, де обговорюємо, як покращити продаж.
9
Planning
Детальніше
Корисна лексика та висловлювання на тему «Планування». Case study: European press and media corporation. Обговорюємо план нового журналу. Пишемо листа до відомої людини, в якій запрошуємо її на інтерв'ю. Додатковий блок «Working across cultures».
10
Managing people
Детальніше
Корисні фрази та висловлювання на тему «Менеджмент». Reported speech. Case study: Ashley Cooper search agency. Обговорюємо, як покращити роботу співробітників компанії та зробити її більш ефективною. Пишемо доповідь про це.
11
Conflict
Детальніше
Корисна лексика на теми «Конфлікти. Темперамент людини. Вирішення конфліктів». Word Building. Conditionals. Case study: Herman and Corrie teas. Організовуємо ділову зустріч, вирішуємо, чи приймати пропозицію щодо продажу компанії. Пишемо листа про наше рішення.
12
Products
Детальніше
Корисна лексика для опису продуктів. Passives. Case study: The George Marshall нагороди. Презентуємо продукт і переконуємо публіку, що наш продукт найінноваційніший і найкреативніший. Написати листа від імені члена комітету, який товар із представлених виявився найінноваційнішим. Додатковий блок «Working across cultures».
13
Доповнення
Детальніше
Writing file, activity file, grammar reference.
1
Brands
Детальніше
Лексика на тему «Бренди. Опис брендів». Present Simple and Present Continuous. Необхідні слова та висловлювання для участі в мітингу. Case study: Hudson corporation. Уявляємо себе директорами. Проводимо неформальну зустріч, де обговоримо найкращі стратегії розширення європейського ринку. Написати емейл главі маркетингової асоціації, де ми підсумовуємо ті рішення, які були ухвалені на мітингу.
2
Travel
Детальніше
Корисна лексика на тему «Подорожі». Розглядаємо різницю між британським та американським варіантами англійської мови. To be going to, will, Present Continuous for Future. Корисна лексика для спілкування по телефону. Case study: business travel services. Спілкування у ролях: account manager та travel consultant. Обговорення вирішення проблем. Написати емейл клієнту, представляючи себе у ролі account manager. Вибачитись за незручність, запропонувати компенсацію.
3
Change
Детальніше
Корисні слова та висловлювання на тему «Зміни у житті компаній». Past Simple and Present Perfect. Case study: Acquiring Asia entertainment. Проводимо зустріч головних керівників, під час якої необхідно вирішити проблеми, з'ясувати, як поліпшити ситуацію, які помилки робить новий менеджмент. Лист пишемо, щоб підсумувати зустріч. Додатковий блок «Working across cultures».
4
Organization
Детальніше
Корисна лексика на тему «Організація компанії. Опис організації». Noun combinations. Аналізуємо організацію компанії. Case study: inStep's relocation. Спілкування в групі з чотирьох осіб: представляємо один одного, розповідаємо про себе та компанію. Обговорюємо релокейт. Чи варто робити релокейт чи ні? Пишемо листа від імені віце-президента компанії, повідомляючи, чи варто здійснювати релокейт.
5
Advertising
Детальніше
Корисна лексика на тему «Реклама. Види реклами». Articles. Вчимося робити презентації. Case study: Alpha advertising. Вчимося презентувати рекламну компанію менеджменту. Від імені лідера рекламної команди пишемо резюме нашого концепту.
6
Money
Детальніше
Корисні слова та висловлювання, а також фінансові терміни щодо роботи підприємства. Verb of change, different verb forms and prepositions, описи трендів. Вміння працювати з цифрами та фінансовими звітами. Case study: Make your pitch. Обговорюємо бізнес проекти та вирішуємо, які з них найуспішніші для інвестицій магнатів. Пишемо лист успішному підприємцю та підтверджуємо, що магнат інвестує гроші у його проект.
7
Cultures
Детальніше
Корисна лексика та інформація на теми «Культура та культурні відмінності». Idioms. Should, must, mustn't, have to, don't have to. Корисні фрази для ділового візиту, а також для прийому гостей. Case study: business culture briefing. Вчимося вести неформальний бізнес брифінг з культури, інформуючи менеджерів, які відвідують нашу країну, про культуру нашої країни. Пишемо резюме про інформацію, яка найбільше вразила нас про культуру країн.
8
Human resources
Детальніше
Корисні слова про працевлаштування, лексика для резюме кандидата, необхідна лексика для менеджерів з підбору персоналу. -ing forms and infinitive. Корисна лексика для спілкування телефоном. Case study: fast fitness. Підбираємо менеджера по роботі з клієнтами для мережі фітнес клубів у Бразилії. Обговорюємо кандидатів. Пишемо лист до успішного кандидата.
9
International markets
Детальніше
Корисна лексика на теми «Ринок та торгівля». Корисні фрази для переговорів. Case study: Pampas leather company. Ведемо переговори із компанією. Пишемо листа, де повідомляємо про результат переговорів. Додатковий блок «Working across cultures».
10
Ethics
Детальніше
Корисна лексика на тему «Етика». Що етично, що неетично робити? Narrative tenses. Ведемо дискусію-роздум над варіантами, опціями вибору. Case study: Principles or profit? Організовуємо нараду, в якій обговорюємо три етичні дилеми. Пишемо коротку доповідь, резюмуючи рішення, яких прийшли на зборах.
11
Leadership
Детальніше
Корисна лексика на тему «Лідерство». Прикметники, що характеризують особу людини. Relative clauses. Корисна лексика для презентації. Case study: Lina sports. Організовуємо раду директорів. Подаємо стратегію розвитку компанії. Пишемо емейл, резюмуючи, яка стратегія підійшла нам найбільше.
12
Competition
Детальніше
Idioms на тему «Competition». Passives. Корисні висловлювання для ведення переговорів. Case study: fashion house. Ведемо переговори із постачальниками товарів для роздрібної торгівлі. Обираємо постачальника. Письмово описуємо деталі переговорів. Додатковий блок «Working across cultures».
13
Доповнення
Детальніше
Writing file, activity file, grammar reference.
1
Communication
Детальніше
Корисна лексика на теми «Спілкування», «Опис людини, яка спілкується». Idioms. Вчимося вирішувати ситуації непорозуміння. Case study: the price of success. Уявляємо себе учасниками членства директорів. Обговорюємо, чи ми згодні чи не згодні з порадами консультантів. Пишемо листа, де ми резюмуємо наше рішення.
2
International marketing
Детальніше
Корисна лексика на тему «Маркетинг, партнерство в маркетингу». Noun compounds and noun phrases. Корисні фрази для проведення нарад. Case study: Henri-Claude cosmetics. Creating a global brand. Створюємо міжнародну телевізійну рекламу продукту, але насамперед обговорюємо різні питання у групі. Письмово описуємо цю зустріч.
3
Building relationship
Детальніше
Корисна лексика на тему «Взаємини», «Бізнес партнерство». Multi-word verbs. Networking. Case study: Al-Munir hotel and Spa group. Організувуєм мітинг із обговоренням різних питань. Пишемо листа. Додатковий блок «Working across cultures».
4
Success
Детальніше
Корисна лексика на тему «Успіх і все, що з ним пов’язано». Present and Past Tenses. Корисна лексика для переговорів. Case study: Kensigton united. Вчимося вести переговори. Пишемо прес-реліз про переговори.
5
Job satisfaction
Детальніше
Корисна лексика на тему «Робота». Synonyms and word-building. Passives. Корисна лексика на тему «Холодні дзвінки». Case study: Just good friends? Обговорюємо емейл у невеликих групах. Пишемо лист із планом обговорення на наступній зустрічі.
6
Risk
Детальніше
Корисна лексика на теми «Опис ризику, ризик. Управління ризиком», «Страхування». Adverbs of degree. Корисна лексика для переговорів. Case study: Winton carter mining. Обговорюємо ризики шахтарської промисловості в африканських країнах. Написати доповідь, аналізуючи рішення, яких прийшли. Додатковий блок «Working across cultures».
7
Management styles
Детальніше
Корисна лексика по темі «Менеджмент. Характеристика хорошого менеджера». Text reference. Вчимося презентувати продукт. Case study: Selig and Lind. У гуртах презентуємо свого кандидата у менеджери. Пишемо звіт про кандидата, який найбільше нам підійшов.
8
Team building
Детальніше
Prefixes. Корисна лексика на тему «Побудова команди. Командна робота». Корисна лексика для вирішення конфліктних ситуацій. Case study: motivating the sales team. Організувати нараду, де ми вирішуватимемо проблеми побудови команди в нашій компанії. Пишемо листа. Уявляємо себе менеджером з продажу, пишемо листа одному з продавців, чия поведінка засмучує інших учасників команди.
9
Raising finance
Детальніше
Корисні фінансові терміни. Лексика на тему «Гроші та фінанси». Корисна лексика для переговорів. Case study: last throw of the dice. Влаштовуємо нараду, ведемо переговори. Пишемо листа. Додатковий блок «Working across cultures».
10
Customer service
Детальніше
Корисна лексика на тему «Скарги». Gerunds. Корисна лексика для спілкування із клієнтами. Case study: Hurrah Airlines. Спілкуємось у групах та розставляємо скарги, які ми отримали, за пріоритетами. Пишемо листа, аналізуючи скарги клієнтів.
11
Crisis management
Детальніше
Корисна лексика на тему «Кризисні ситуації. Вміння працювати у кризових ситуаціях». Conditionals. Корисна лексика для відповіді на складні питання клієнтів. Case study: in range. Організовуємо прес-конференцію. Пишемо статтю про цю прес-конференцію.
12
Mergers and acquisition
Детальніше
Корисна лексика на тему «Злиття компаній». Prediction and probability. Корисна лексика для презентацій. Case study: Rinnovar international. Обговорюємо в групах переваги та недоліки купівлі кожної компанії. Пишемо доповідь. Додатковий блок «Working across cultures».
13
Доповнення
Детальніше
Writing file, activity file, grammar reference.

Після закінчення курсу Ваш рівень англійської мови буде А1-В2. Ви зможете*:

Добре спілкуватися на всі теми у сфері Вашої професії (якщо пройдете весь курс)
Працювати в іноземній компанії
Скласти міжнародний іспит за Вашою професією
*Школа не гарантує жодних результатів. Усі результати є приблизними. Результат навчання залежить не тільки від викладача, а й від старання учня
Офлайн навчання
Онлайн навчання
Почніть навчання безкоштовно
Навчайтеся на нашій платформі з будь-якого пристрою
Будь ласка, заповніть поля нижче, щоб записатися на перший безкоштовний урок*
*Пробний урок йде 30 хвилин і включає знайомство з платформою, викладачем та визначення рівня
Авторські онлайн-дошка, відеочат та платформа для навчання
Можливість навчатися з будь-якої точки світу
Безкоштовні розмовні клуби з носіями мови з усіх країн земної кулі
Можливість безкоштовно розвивати свою англійську на онлайн тренажерах

У сучасному світі англійська мова є невід'ємною частиною успішної кар'єри. Така навичка відкриває нові можливості та перспективи. У школі Capital Letter доступні курси бізнес англійської, які будуть корисні у сучасному середовищі. Ми пропонуємо максимально змістовні та ефективні програми, створені на основі кращої літератори та методичного матеріалу.

Значення бізнес-англійської в сучасному світі

Життя успішної ділової людини має на увазі наявність кваліфікованих знань. Англійська мова – навичка, яка буде актуальною у досягненні різних цілей:

 • пошук високооплачуваної посади;
 • розвиток бізнесу;
 • виведення компанії на міжнародний рівень;
 • ведення переговорів із іноземними партнерами тощо.

У бізнесі можна зіткнутися з необхідністю спілкуватися чи переписуватись з партнерами, обговорювати підписання контрактів, договорів із інвесторами. У сучасному глобальному суспільстві, де взаємодія між компаніями, організаціями та фахівцями відбувається на міжнародному рівні, знання англійської мови стає необхідним елементом успішної комунікації. Бізнес-англійська є ключем до розуміння та співробітництва в рамках міжнародних відносин.

Для ефективної взаємодії із західними компаніями потрібне володіння професійною діловою англійською. Якщо Ви націлені на кар'єрне зростання та успіх, вміння оперувати англійською мовою стає невід'ємною складовою Вашого професійного арсеналу.

Міжнародні ділові відносини та англійська мова

Курс бізнес англійської розроблений спеціально для тих, хто прагне відчувати себе впевнено у діловому середовищі. Основне завдання програми полягає у розвитку навичок ділового спілкування та написання англійською мовою. Після закінчення навчання учасники зможуть успішно застосовувати свої знання у різних сферах діяльності:

 • ведення активної участі у ділових зустрічах та дискусіях;
 • підготовка та проведення презентацій англійською мовою;
 • ведення ефективних переговорів;
 • складання та аналіз юридичних документів та контрактів;
 • продаж продукції чи послуг;
 • написання резюме та успішне проходження співбесід в іноземних компаніях;
 • здійснення ділових телефонних переговорів англійською;
 • підготовка ділових листів;
 • складання звітів та доповідей.

Цей курс надає можливість придбати практичні навички, необхідні для успішної роботи в міжнародному діловому середовищі, що робить його чудовим вибором для тих, хто прагне професійного зростання та досягнення успіху.

Переваги знання бізнес-англійської для кар'єри

Володіння бізнес-англійською відкриває широкі перспективи для кар'єрного зростання. Така навичка не тільки дає можливість краще розуміти міжнародні бізнес-тренди та стандарти, а й розширює горизонти у пошуку роботи та участі у масштабних міжнародних проектах.

Англійська мова, будучи світовим стандартом комунікації, полегшує взаємодію у діловому світі. Вона є інструментом для проведення переговорів, укладання контрактів, обміну інформацією та створення партнерських відносин. Завдяки такій навичці можна підтримувати ефективну комунікацію між представниками різних країн та культур, що сприяє розвитку міжнародного бізнесу.

Переваги вивчення бізнес-англійської мови в Capital Letter

Курси бізнес-англійської мови в Capital Letter пропонують не тільки теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для успішного ведення ділових переговорів та взаємодії у міжнародному середовищі. Досвідчені викладачі допоможуть Вам засвоїти нюанси ділового спілкування англійською мовою, що надасть вам конкурентну перевагу на ринку праці.

Курси бізнес-англійської мови в Capital Letter пропонують індивідуальний підхід до кожного учня, дозволяючи розвивати навички відповідно до їхніх потреб та рівня володіння мовою. Учні мають доступ до різних онлайн-ресурсів, навчальних матеріалів та практичних завдань, що робить процес навчання більш ефективним та захоплюючим.

Які навички Ви отримаєте на курсах бізнес-англійської мови в Capital Letter

На курсах бізнес-англійської мови в Capital Letter Ви розвинете навички ефективного ділового спілкування, навчитеся складати офіційні документи, успішно вести переговори, переконливо презентувати свої ідеї. Ці навички є ключовими для успішної кар'єри у будь-якій сфері бізнесу, відкривають нові можливості для професійного зростання та розвитку.

Програма містить всю необхідну лексику та граматику. Учням доступні аудіо та відеозавдання. Усі заняття відбуваються у рамках авторської платформи. Весь зібраний матеріал буде актуальним у реальному житті. Він допоможе у діловому спілкуванні та листуванні з партнерами, складанні важливої документації.

Які програми бізнес-англійської передбачені у школі Capital Letter

Кожен розділ курсу складається із блоків. Наприкінці кожного розділу учні пишуть тестування. Після закінчення курсу видається сертифікат. Усі учні можуть відвідувати раз на тиждень розмовний клуб. Це чудова можливість попрактикуватися та поспілкуватися з однодумцями.

З кожним новим заняттям збільшується словниковий запас, учні стають впевненими співрозмовниками. Спілкування без мовного бар'єру – запорука успішних переговорів та ділових зустрічей. Після закінчення курсу випускники зможуть підтримувати комунікацію з іноземними партнерами у рамках своєї професії, вести переговори та складати документи.