Курс німецької експрес курс A1-B1

Програма розрахована для людей, які бажають вивчити мову у короткий термін

Детальніше про програму

Всі розділи присвячені певній темі
Є періодичні тестування знань
Програма інтенсивна та передбачає темп не менше 6 годин на тиждень
Термін проходження цієї програми від 3х місяців

Програма курсу

Програма A1
Програма A1+
Програма A2
Програма B1
1
Вступна тема
Детальніше
Дієслова «приходити», «бути», «називатися» в німецькій мові та їх відмінювання. Корисні фрази для знайомства та прощання. Алфавіт.
2
Моя сім’я
Детальніше
Присвійні займенники в різних родах. Відмінювання дієслів у німецькій мові. Цифри від 0 до 20. Корисні фрази для надання особистої інформації.
3
Їжа та напої
Детальніше
Артиклі ein/kein різного роду. Відмінювання нових дієслів у німецькій мові. Корисна лексика для покупки у магазині. Ціни. Говоримо про наші уподобання в їжі та напоях.
4
Житло, меблі, техніка
Детальніше
Означений артикль у різних родах. Прикметники для опису приміщень. Цифри від 100 до 1000 000. Опис робочого столу.
5
Мій день, щоденна рутина
Детальніше
Префікси, що відокремлюються в німецькій мові. Час за годинником. Прийменники часу. Дні тижня. Частини дня. Відмінювання нових дієслів у німецькій мові. Запитуємо про графік роботи установ.
6
Моє хобі, вільний час
Детальніше
Погода. Сезони. Знахідний відмінок у означеному та неозначеному артиклях, у негативному артиклі.
7
Навчання
Детальніше
Вивчаємо, чому можна вчитися. Модальні дієслова «хотіти» та «могти». Питальні слова. Перфект. Perfekt + haben.
1
Професія та робота
Детальніше
Жіночий та чоловічий рід у професії. Прийменники з давальним та знахідним відмінками в німецькій мові. sein/haben минулого часу. Корисні фрази, щоб дізнатися особисту інформацію про людину. Вирази для телефонної розмови.
2
Подорож
Детальніше
Модальні дієслова «повинен», «бути в змозі, сміти». Імператив. Корисні фрази для перепитування. Вирази для бронювання готелю.
3
Здоров'я та хвороба
Детальніше
Частини тіла. Корисні висловлювання для спілкування з лікарем. Присвійні займенники в різних родах в однині і множині. Модальне дієслово «Sollen».
4
Місто
Детальніше
Корисні фрази для пояснення напрямку руху. Прийменники з давальним відмінком.
5
Обслуговування клієнтів
Детальніше
Прийменники часу з давальним відмінком. Модальні дієслова для ввічливих зворотів у спілкуванні, щоб попросити про допомогу.
6
Одяг
Детальніше
Означений артикль у називному та знахідному відмінках. Welcher/Welchen. Особисті займенники в давальному відмінку. Дієслова, що йдуть з давальним відмінком. Ступені порівняння прикметників. Дієслово «подобається». Корисні висловлювання, щоб оцінити одяг. Корисні фрази для покупки одягу у магазині.
7
Свята
Детальніше
Порядкові числівники у німецькій мові. Особисті займенники у знахідному відмінку. Відмінювання дієслова «werden». Корисні фрази, щоб запитати про День народження. Побажання. Пишемо емейли. Запрошення. Фрази для прийняття запрошення та відмови.
1
Житло та переїзд
Детальніше
Складнопідрядні речення зі сполучником weil. Perfekt. Префікси, що відокремлюються в німецькій мові в дієсловах. Дієслова, які закінчуються на -ieren. Дієслова з префіксами, що не відокремлюються. Корисна лексика для побудови діалогів, розповіді про життя, спілкування. Слова та висловлювання для послідовності. Фрази для оцінювання чогось.
2
Будинок і що з ним пов'язане
Детальніше
Wo? Wohin? Прийменники з давальним і знахідним відмінками. Дієслова, які використовуються з Wo? Wohin? Hier/hierhin. Корисні фрази, щоб попросити когось про допомогу, відреагувати на прохання, подякувати за допомогу. Висловлювання для позитивного та негативного реагування на ситуацію.
3
Їжа та напої
Детальніше
Означений та неозначений артиклі у різних родах. Ввічливі фрази для спілкування, для запрошення у гості. Необхідні фрази для відвідування ресторану: знайти вільний столик, замовити їжу, розповісти про своє ставлення до страви, оплатити за рахунком.
4
Світ роботи
Детальніше
Складнопідрядні речення зі сполучником «wenn». Модальне дієслово «sollen». Корисні обороти для вираження поглядів та порівняння. Вирази для телефонної розмови.
5
Спорт та фітнес
Детальніше
Зворотні дієслова та їх використання з різними займенниками. Дієслова з прийменниками + іменники в давальному або знахідному відмінку. Розмови про хобі та про наші інтереси. Необхідна інформація, щоб дізнатися про додаткові класи та записатися.
6
Освіта та кар'єра
Детальніше
Минулий час для модальних дієслів. Складнопідрядні речення зі сполучником dass. Корисні висловлювання для розмови про професію. Фрази для опитування чиєїсь думки. Висловлювання своєї думки. Школа. Предмети у школі. Розмови про школу.
7
Свята та подарунки
Детальніше
Іменник у давальному відмінку як об'єкт у реченні. Прийменник von + дальний відмінок. Розмови про подарунки, свята, побажання та переваги.
8
Вихідні
Детальніше
Відмінювання Konjuktiv II. Висловлювання побажань, пропозицій. Trotzdem. Корисні фрази для висловлення побажань. Необхідні висловлювання, щоб щось запропонувати чи обговорити плани. Фрази прийняття пропозиції чи відмови.
9
Мої речі
Детальніше
Відмінювання прикметників з означеним артиклем за відмінками. Ступені порівняння прикметників. Частки als, wie. Побудова слів у німецькій мові. Корисні висловлювання для скептичних реакцій, для вираження переваг, для опису важливості чогось, для опису протиріч.
10
Спілкування
Детальніше
Відмінювання прикметників з означеним артиклем по відмінках. Пасив у теперішньому часі. Питальні артиклі. Створення слів у німецькій мові. Корисні фрази для спілкування по телефону. Вирази для опису професії.
11
Напрями руху, місто
Детальніше
Прийменники на запитання: Woher? Прийменники місця. Сполучник «deshalb». Правила словотвору у німецькій мові. Необхідні фрази для опису руху. Висловлювання для оцінювання чогось. Лексика для опису погодних умов.
12
Подорожі
Детальніше
Опис природного ландшафту. Прийменники місця. Wo? + Dativ. Wohin?+ Akk. Відмінювання прикметників без артикля по відмінках. Ohne +Akk. Прийменники часу у німецькій мові. Необхідні фрази для бронювання подорожі. Корисні висловлювання для пропозицій щось зробити.
13
Гроші
Детальніше
Непрямі питання з питальними займенниками. Непрямі загальні питання, на які дається відповідь «так/ні». Відмінювання дієслова «lassen». Ввічливі питання в німецькій мові. Фрази необхідні для вираження знання та незнання чогось.
14
Життєві ситуації
Детальніше
Perfekt. Префікси, що не відокремлюються у німецькій мові. Минулий час у німецькій мові в модальних дієсловах. Побудова речень з wenn-weil-dass. Konjuktiv II повторення. Словотворення у німецькій мові: дієслова, прикметники, складні іменники. Фрази для побудови пропозицій, прийняття пропозицій і відмови від пропозицій. Корисні структури для того, щоби собі щось побажати.
1
Щастя щодня
Детальніше
Минулий час у німецькій мові. Перфект. Відмінювання дієслів у минулому часі. Сполучник als. Плюсквамперфект. Корисні фрази для розмови про минуле. Говоримо про талісмани на вдачу. Вчимося бажати комусь щось.
2
Розвага
Детальніше
Сполучник obwohl. Частки. Корисні фрази для опису улюбленого фільму. Дізнаємося інформацію про людину, щось пропонуємо і відмовляємося від пропозиції. Вчимося пропонувати альтернативну дію. Погоджуватися із пропозицією.
3
Залишатися здоровим
Детальніше
Пасив у теперішньому часі і в модальних дієсловах. Родовий відмінок. Корисні фрази для того, щоб попросити пораду та дати пораду. Говоримо про статистику.
4
Мови
Детальніше
Умовні речення другого типу: нереальна ситуація. Прийменник wegen+ Genetiv. Корисні фрази передачі нереальних подій, жалю. Якби. Висловлювання для дискусії. Вчимося висловлювати важливість тієї чи іншої ситуації. Вчимося ввічливо запитувати якусь інформацію, перепитувати та уточнювати. Розповідаємо про мови, якими ми вміємо спілкуватися.
5
Пошук роботи
Детальніше
Інфінітив з zu. Прийменник часу + родовий відмінок. Говоримо про свої бажання працювати кимось. Вчимося подавати заяву на роботу. Письмово рекламуємо себе. Розповідаємо про свій досвід роботи, представляємо ідеї, судимо про якісь ідеї.
6
Послуги
Детальніше
Дієслова та вирази з es. Сполучники um/zu +Infinitiv та damit. Сполучники statt/ohne...zu +Infinitiv. Корисні фрази для розповіді про свою мрію та побажання. Необхідні фрази для покупок у магазині. Вчимося чемно щось комусь пропонувати. Фрази для скарги, грамотного викладу скарги.
7
Все життя
Детальніше
Сполучники, що складаються з двох частин. Умовні речення другого типу. Нереальні ситуації. Відмінювання. Повторення: дієслова із прийменниками. Прийменник trotz + Genitiv. Корисні фрази для розмови на митниці. Вчимося чемно критикувати щось. Важливі фрази для того, щоб висловити подив німецькою мовою. Дружньо реагуємо на критику. Розповідаємо про досвід. Висловлюємо свої ідеї, думки.
8
Між колегами
Детальніше
Сполучник falls. Сполучники, що складаються з двох частин: desto/umso. Складнопідрядні речення із прийменниками. Прикметники у ролі іменників. N-деклінація. Вчимося ввічливо відмовлятися від замовлень чи завдань. Передаємо щось альтернативне. Реагуємо на альтернативну пропозицію. Пропонуємо людині перейти на «ти».
9
Віртуальний світ
Детальніше
Вчимося ввічливо давати комусь завдання. Вчимося погоджуватися на виконання цього завдання. Відмовляємось від виконання цього завдання. Вчимося просити допомоги, вчимося щось пояснювати. Вчимося висловлювати розуміння та співчуття. Реагуємо на критику. Даємо пораду. Щось коментуємо.
10
Реклама та споживання
Детальніше
Сполучники, що складаються з двох частин: sowohl...als auch. Сполучники із двох частин: weder...noch. Складнопідрядні речення зі словами wo/was. Дієприкметник теперішнього часу у ролі прикметника. Корисні фрази для спілкування: висловлюємо подив. Нарікаємо. Вчимося точно описувати проблему. Вчимося з розумінням реагувати на критику клієнтів. Реагуємо на розповіді про невдачі. Презентуємо продукт.
11
Один з одним
Детальніше
Futur I. Сполучник da. Вчимося правильно формулювати наміри. Вчимося щось оцінювати. Висловлюємо схвалення. Вчимося висловлювати сумніви. Просимо вибачення. Відхиляємо вибачення. Вчимося когось переконувати. Вчимося розповідати про досвід.
12
Суспільна діяльність
Детальніше
Сполучники seit/seitdem. Сполучник bis. Сполучник indem. Сполучники ohne dass/ohne zu+ Infinitiv. Прийменник ausser+ Dativ. Корисні фрази для спілкування: вчимося просити допомоги. Перепитуємо. Заспокоюємо когось. Пропонуємо якесь рішення. Описуємо зразки для наслідування.
13
З політики та історії
Детальніше
Passiv Perfekt. Passiv минулого часу. Відмінювання прикметників у всіх родах з означеними та неозначеними артиклями в вищому та найвищому ступенях порівняння. Корисні фрази для спілкування. Вчимося щось представляти, запроваджуємо нову тему. Щось уявляємо, переходимо до наступного пункту плану. Щось оцінюємо. Щось порівнюємо.
14
Стара і нова Батьківщина
Детальніше
Повторення: побудова складних іменників. Повторення: дієслова із прийменниками. Прийменникові прислівники. Говоримо про особливості регіонів. Плануємо свято. Говоримо, що ми пов'язуємо із поняттям «Батьківщина». Описуємо державу.

Після закінчення курсу Ваш рівень німецької мови буде А1-В1. Ви зможете*:

Впевнено спілкуватися на більшість тем у німецькій мові (якщо пройдете весь курс)
Використовувати німецьку для роботи (спілкуючись на загальні теми, якщо пройдете весь курс)
Скласти іспит Goethe-Zertifikat В1 (якщо пройдете весь курс)
*Школа не гарантує жодних результатів. Усі результати є приблизними. Результат навчання залежить не тільки від викладача, а й від старання учня
Офлайн навчання
Онлайн навчання
Почніть навчання безкоштовно
Навчайтеся на нашій платформі з будь-якого пристрою
Будь ласка, заповніть поля нижче, щоб записатися на перший безкоштовний урок*
*Пробний урок йде 30 хвилин і включає знайомство з платформою, викладачем та визначення рівня
Авторські онлайн-дошка, відеочат та платформа для навчання
Можливість навчатися з будь-якої точки світу
Безкоштовні розмовні клуби з носіями мови з усіх країн земної кулі
Можливість безкоштовно розвивати свою англійську на онлайн тренажерах